Hamburger Bovino Razza Podolica g 200 Skin

Hamburger Bovino Razza Podolica g 200 Skin

Battuta razza Piemontese g 210

Battuta razza Piemontese g 210

Filetto di suino gratinato g 300 atp

Filetto di suino gratinato g 300 atp

Bombette di suino al bacon g 300 atp

Bombette di suino al bacon g 300 atp

Hamburger Bio Fiorani g 200 Skin

Hamburger Bio Fiorani g 200 Skin

Hamburger Magro Fiorani g 200 Skin

Hamburger Magro Fiorani g 200 Skin

Hamburger al Bacon Fiorani g 200 Skin

Hamburger al Bacon Fiorani g 200 Skin

Hamburger di Chianina Fiorani g 200 Skin

Hamburger di Chianina Fiorani g 200 Skin

Hamburger Piemontese Fiorani g 200 Skin

Hamburger Piemontese Fiorani g 200 Skin

Hamburger di Scottona Fiorani g 250 Skin

Hamburger di Scottona Fiorani g 250 Skin